Szivárgásvizsgálat

Frissítés alatt...
Az alábbi információk némelyike elavult.....
A frissítésig tájékozodni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján lehet. 


Tisztelt hűtőberendezés Tulajdonos!

2008. január 1-től a törvény előírja minden 3 kg hűtőközeg-töltetet (HFC) meghaladó hűtőrendszer esetén a kötelező szivárgásvizsgálat elvégzését.
Ezt 3-30 kg hűtőközeg-töltettel rendelkező rendszerek esetén évente, 30-300 kg hűtőközeg-töltet esetén félévente, míg 300 kg-nál nagyobb hűtőközeg-töltet esetén negyedévente kell elvégezni. A környezetvédelmi felügyelők várhatóan komoly ellenőrzéseket fognak végezni, mulasztás esetén pedig jelentős bírságokat szabhatnak ki. A szivárgásvizsgálat elvégzését az Országos Monitoring és Képviselő Testület (OMKT) által képesített cégek tehetik meg.
Cégünk rendelkezik a szükséges képesítéssel, melyet az OMKT honlapján (http://www.hlhmonitoring.hu) Ön is ellenőrizhet. A hűtőberendezéseket az üzemeltetőnek kell regisztrálnia az OMKT honlapján (http://www.hlhmonitoring.hu)
.
E regisztráció nélkül nem végezhető el a szivárgásvizsgálati tevékenység.

Hűtőkörök kötelező regisztrációja Hűtőkörök regisztrációs kötelezettségei a berendezések tulajdonosát terhelik. Erre vonatkozó kötelezettség nem hárítható át másik félre a hatályos törvények értelmében,sem a szervízpartnerre,sem az üzemeltetőre. A regisztrálást az alábbi honlapon lehet megtenni: http://www.hlhmonitoring.hu FIGYELEM! Nem berendezést kell regisztrálni,hanem hűtőköröket. Ha egy adott berendezés pl.4 hűtőkörböl áll akkor 4-szer kell felvinni önálló hűtőkörként!!! A regisztráció egyszerű feladat a továbbiakban tájékozodhat erről, de az ezt támogató segédletet itt is le lehet letölteni: http://www.hlhmonitoring.hu/segedlet/segedlet.pdf  Figyelem!  Regisztráció nélkül semmiféle szervíz tevékenység,szivárgásvizsgálat nem végezhető el. A hatóságok számára szükséges jegyzőkönyveket ez az adatbázis fogja tárolni ezentúl és bármely illetékes szerv, úgymint a tulajdonos,üzemeltető, szervízpartner számára elérhetőek lesznek. Javasoljuk mielőbb regisztrálják berendezéseiket !!

Tájékoztató Üzemeltetők részére

Jogszabályok:
1005/2009/EK rendelet

842/2066/EK rendelet


Bővebb információk

A szivárgásvizsgálati procedúra első lépése a bejelentés. A klíma- vagy hűtőberendezés üzemeltetőjének regisztrálnia kell az országos online adatbázisban a tulajdonost, a telephelyet, ahol a berendezés található, illetve magát a berendezést is. Ez az ön feladata, de ha szeretné, mi segítünk már ebben is, bátran fordulhat hozzánk.
A három kilogrammnál nagyobb hűtőközeg-tartalommal rendelkező, helyhez kötött klíma- és hűtőberendezések gyártói, tulajdonosai vagy üzemeltetői számára a tervezés és állapotrögzítés azért szükséges, mert ennek során lehet kiszűrni azokat a rejtett hibákat vagy működési rendellenességeket, amelyek a későbbiekben nagy javítási költségeket eredményezhetnének.

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása óta már nálunk is kötelezőek az ózonkárosító és üvegházhatást fokozó gázok kibocsátását korlátozó környezetvédelmi óvintézkedések. Az ezekre vonatkozó előírásokat Európai Parlament és Tanács az ózonkárosító anyagokról szóló, 2000. október 1. óta (Magyarországon az EU-csatlakozás, tehát 2004. május 1. óta) hatályos 2037/2000/EK rendelete és a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2007. július 4. óta hatályos 842/2006/EK rendelete (F-gáz-rendelet) tartalmazza. A rendeletek betartását Magyarországon a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint az Országos Monitoring és Képesítő Testület végzi helyszíni és távellenőrzések formájában. Az előírások elmulasztását 80000 forinttól 5000000 forintig terjedő bírsággal sújtják, a berendezések hűtőközeg-tartalmának megfelelő mértékben.

Miután a tulajdonos vagy üzemeltető bejelentette az adott eszközt, regisztrálta a tulajdonost, a telephelyet és a berendezést az országos online adatbázisban, valamint a szivárgásvizsgálati terv is elkészült, amely felfedi a kritikus pontokat, megkezdődhet maga a szivárgásvizsgálat. A művelet elvégzésére jogosult, szakképzett és tapasztalt szakemberek az erre rendszeresített eszközökkel és műszerekkel elvégzik a szivárgásvizsgálatot a tervben megjelölt lehetséges szivárgási pontokon. A vizsgálat eredményeképp megállapítják, a szivárgás mértéke a megengedett ráta alatt marad-e vagy meghaladja azt.
A szivárgásvizsgálatnak kétféle kimenetele lehet: megfelelt vagy nem megfelelt. Ha az adott klíma- vagy hűtőberendezésből szivárgó hűtőközeg mennyisége nem haladja meg az engedélyezett mértéket, az adott eszköz a szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvben megfelelt minősítést kap. Ezt a tényt az országos nyilvántartó testület online rendszerében is rögzítjük. Amennyiben a szivárgás mértéke meghaladja az engedélyezett mértéket, a tulajdonosnak vagy üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szivárgási helyen a szivárgást megszüntessék, illetve ezután harminc napon belül ismételten szivárgásvizsgálatot kell végezni.