Érdekes cikkek

R22r - azaz a regenerált R22 2015. január 1-től már szervíz célra sem használható

2015.január 1-től az R22 és R22r hűtőközeggel (továbbiakban klímagáz) működő berendezések javításakor, amikor a hűtőkört a legkisebb mértékig is meg kell bontani, a klímagázt vissza kell fejteni a rendszerből és helyette, egy a rendszer működési tartományának megfelelő drop-in klímagázzal kell üzembe helyezni. Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy ebben az esetben is kötelesek regisztrálni az nkvh.hu klíma adatbázisba.

14/2015. (II.10.) Kormány Rendelet az üvegház hatású gázokkal kapcsolatos tevékenységről

Megváltoztak az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló előírások 2015. február 18-ától

2015. 02. 18., Szerda

2015. február 18-án hatályát vesztette az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet. Ennek értelmében megszűnt az eddig alkalmazott HLH Monitoring Rendszer.
Az új előírásokat a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet tartalmazza.

 HLH rendszer helyett Klímagáz adatbázis

 Az eddig ismert és alkalmazott HLH Monitoring Rendszer helyett a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság egységes, Klímagáz adatbázist hozott létre. Az adatbázis célja a klímagázok, a HR és MR szektor* és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett berendezések felhasználásának, használatának, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításának nyomon követése.
HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;
MR szektor: az üzemszerűen helyet változtató, vagy üzemszerűen helyváltoztatásra képes klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások, így különösen hűtőkamionok és hűtő-pótkocsik hűtőegységei;
ORLA: az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. és 10. pontjában meghatározott anyagok;
 

 Kinek keletkezik regisztrációs kötelezettsége a Klímagáz adatbázisba?

 Az említett Klímagáz adatbázisba regisztrációra kötelezett a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet 5. §-ának 2 bekezdése alapján:

 • minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz, vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;
 • minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;
 • minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;
 • minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t* tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

 F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek 

 Nincs regisztrációs kötelezettsége annak a vállalkozónak, üzemeltetőnek vagy tulajdonosnak, aki a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerinti adatbázisba már regisztrált, díjfizetési kötelezettségének már eleget tett, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazások, létesítmények regisztrációja már megtörtént.

 Meddig kell teljesíteni a regisztrációs kötelezettséget?

 A regisztrációt a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély érvényességétől, vagy bejelentési kötelezettséggel végezhető tevékenység esetén a bejelentés megtörténtét követő 8 munkanapon belül kell kezdeményezni.
Minden olyan üzemeltetőnek és tulajdonosnak, aki szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagáz töltetű alkalmazással rendelkezik és e rendelet hatálybalépését megelőzően még nem regisztrált az adatbázisban, regisztrálási kötelezettségét 2015. április 30. napjáig kell teljesítenie.

Az üzemeltetők kötelezettségei

 A HR és MR szektorban F-ÜHG-t, vagy ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazás üzemeltetőjének a következő kötelezettségei keletkeznek a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet előírásai alapján:

 

 • Meg kell tenni minden, a polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében.

 • Meg kell tenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentésének érdekében.
 • Szivárgásészlelés esetén 24 órán belül be kell jelenteni a hatóságnak a szivárgásészlelés tényét. Ezt követően intézkedni kell a szivárgás megszüntetéséről, felszámolásáról, és az érintett berendezés javításáról.
 • A szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni kell a javítás sikerességének ellenőrzéséről, megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével.
 • Gondoskodni kell a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről, és ehhez kapcsolódóan a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről.
 • Gondoskodni kell szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról.
 • A szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről és ellenőrzéséről jelentést kell készíteni. A jelentéseket a hatóság adatbázisába fel kell tölteni a telepítés és az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül.
 • Gondoskodni kell arról, hogy a visszanyerést csak megfelelő képesített vállalkozás végezze.
 • Gondoskodni kell a tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, ártalmatlanításáról.
 • Gondoskodni kell a kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a tényadatoknak az adatbázisban való feltöltésével kell teljesíteni.

 Klímavédelmi bírság

 Amennyiben az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet, vagy a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet előírásai nem teljesülnek, a hatóság klímavédelmi bírságot szab ki.

 Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének nem tett eleget, s tevékenységét ennek ellenére megkezdte a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezésekkel, a hatóság 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

 Az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség nem teljesítése esetén a bírság összege 10 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

 Ismételt jogsértés esetén (legyen az ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése), a hatóság a fix bírság mértékének 150 %-ának megfelelő bírságot szabhat ki.

 A további bírságok összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Összefoglalva tehát 2015. február 18-ától a Klímagáz adatbázist kell alkalmazni a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek esetén.

Az említett adatbázisba minden olyan üzemeltetőnek, tulajdonosnak regisztrálnia kell, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, vagy tárol. Nem kell azonban regisztrálniuk azoknak, akik a korábbi HLH Monitorig Rendszerben már regisztráltak, díjfizetési kötelezettségüket már teljesítették, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazásaik, létesítményeik regisztrációja már megtörtént.

R22 Renewal - Hogyan használhatóak fel a régi R22 hűtőközeggel működő csővezések az új rendszerek telepítésénél...

 

 

A forróság fokozódik 2013-ban

2012 nyár - A hőség

A nap tüze éget majd minket...